પરોઠા - Parathas, Plain Paratha, Basic Paratha Recipe

Parathas,  Plain Paratha, Basic Paratha Recipe In Gujarati

This recipe has been viewed 3869 times
5/5 stars  100% LIKED IT   
1 REVIEW ALL GOODપરોઠા અને રોટી, બન્ને ઘઉંના લોટમાંથી બને છે તો તેમાં ફરક શું છે, એ સમજવા પરોઠા બનાવવાની આ સરળ રીત અજમાવી જુઓ. આમ તો બન્ને લગભગ સરખી સામગ્રીમાંથી બને છે, પણ તેને વણવાની રીત, શેકવાની રીત, રાંધવાનું માધ્યમ (તેલ સાથે અથવા તેલ વગર) વગેરે અલગ-અલગ છે, જેને લીધે સ્વાદથી લઇને ટેક્સચર સુધી, બન્ને અલગ તરી આવે છે. તમારા પ્રીય શાક અથવા કરી સાથે પરોઠા ગરમ ગરમ પીરસો.

પરોઠા - Parathas, Plain Paratha, Basic Paratha Recipe in Gujarati

તૈયારીનો સમય:    બનાવવાનો સમય:    કુલ સમય :     ૬પરોઠા માટે
મને બતાવો પરોઠા

ઘટકો
૧ કપ ઘઉંનો લોટ
મીઠું , સ્વાદાનુસાર
૧ ટીસ્પૂન તેલ
ઘઉંનો લોટ , વણવા માટે
પીગાળેલું ઘી , ચોપડવા અને રાંધવા માટે

પીરસવા માટે
તાજું દહીં
કાર્યવાહી
    Method
  1. એક ઊંડા બાઉલમાં બધી સામગ્રી ભેગી કરી, જરૂરી પાણી મેળવી, મસળીને થોડું નરમ થોડું કઠણ કણિક તેયાર કરો.
  2. કણિકના ૬ સરખા ભાગ પાડો.
  3. દરેક ભાગને ૧૨૫ મી. મી. (૫”) વ્યાસના ગોળાકારમાં થોડા ઘઉંના લોટની મદદથી વણી, તેની ઉપરની બાજુએ ઘી ચોપડી, રોટીને વાળીને અર્ધ-ગોળાકાર બનાવો.
  4. હવે અર્ધ-ગોળાકાર ભાગ પર ઘી ચોપડી, ફરીથી તેને વાળીને ત્રીકોણાકાર બનાવો.
  5. હવે તેને થોડા ઘઉંના લોટની મદદથી વણી, ૧૨૫ મી. મી. (૫”) લંબાઇનો ત્રીકોણાકાર બનાવો.
  6. એક નૉન-સ્ટીક તવાને ગરમ કરી, દરેક પરોઠાને થોડા ઘીની મદદથી, પરોઠાની બન્ને બાજુએ ગોલ્ડન બ્રાઉન ધાબા દેખાય ત્યાં સુધી શેકી લો.
  7. તાજા દહીં સાથે ગરમ ગરમ પીરસો.

Reviews