સ્ટાર એનિસ ટી | શરદી અને ખાંસી માટે સ્ટાર એનિસની ચા | વજન ઘટાડવા માટે સ્ટાર એનિસ ચા | Star Anise Tea, Indian Home Remedy for Cold and Cough

સ્ટાર એનિસ ચા રેસીપી | તજ ચક્રીફૂલ ચા | શરદી અને ખાંસી માટે સ્ટાર એનિસની ચા | વજન ઘટાડવા માટે સ્ટાર એનિસ ચા | star anise tea recipe in Gujarati language for cough and cold |

સ્ટાર એનિસ ટી | શરદી અને ખાંસી માટે સ્ટાર એનિસની ચા | વજન ઘટાડવા માટે સ્ટાર એનિસ ચા | - Star Anise Tea, Indian Home Remedy for Cold and Cough recipe in Gujarati

તૈયારીનો સમય:    બનાવવાનો સમય:    કુલ સમય :     ૨ નાના કપ માટે
મને બતાવો નાના કપ

ઘટકો

સ્ટાર એનિસ ટી બનાવવા માટે સામગ્રી
ચક્રીફૂલ
૨ "તજની લાકડી
કાર્યવાહી
સ્ટાર એનિસ ટી બનાવવા માટે વિધિ

    સ્ટાર એનિસ ટી બનાવવા માટે વિધિ
  1. સ્ટાર ચક્રીફૂલની ચા બનાવવા માટે, 2 કપ પાણીને એક સોસપાનમાં ઉકાળો અને તેમાં સ્ટાર ચક્રીફૂલ અને તજ ઉમેરો.
  2. લગભગ 10 મિનિટ માટે ઉકાળો, તેને ઢાંકણથી ઢાંકીને 3 મિનિટ સુધી રાખો.
  3. સ્ટાર ચક્રીફૂલની ચા ગરણી વડે ગાળી લો અને તરત જ પીરસો.

Reviews