ટૅમ્પર્ડ વ્હાઇટ ચોકલેટ ની રેસીપી - Tempered White Chocolate, How To Temper White Chocolate

Tempered White Chocolate, How To Temper White Chocolate recipe In Gujarati

This recipe has been viewed 313 timesતમારે કંઇ પણ બનાવવું હોય, બ્રાઉની કે આઇસક્રીમ પછી, ઉપરથી પીગળાવેલી ટૅમ્પર્ડ વ્હાઇટ ચોકલેટનો છિડકાવ હમેશાં તેને વધુ સ્વાદિષ્ટ બનાવશે.

આ વાનગીમાં વ્હાઇટ ચોકલેટને ડબલ બોઇલરમાં સરળ રીતે કેટલી પીગળાવવી અને થોડી પણ બાળ્યા વગર તેનું સુંવાળું સૉસ કેમ બનાવવું તેની રીત રજૂ કરી છે. ટૅમ્પર કરેલી ચોકલેટને ગરમા-ગરમ વાપરી શકો અથવા રૂમ તાપમાન પર લાવીને વિવિધ ચોકલેટના ડેર્ઝટ બનાવવામાં તેનો ઉપયોગ કરી શકો.

Tempered White Chocolate, How To Temper White Chocolate

તૈયારીનો સમય: ૨ મિનિટ   બનાવવાનો સમય: ૫ મિનિટ   રાંધવા સમય લેવામાં :    કુલ સમય :     ૧ કપ માટે
મને બતાવો કપ

ઘટકો

ટૅમ્પર્ડ વ્હાઇટ ચોકલેટ ની રેસીપી બનાવવા માટે
૧ કપ સમારેલી વ્હાઇટ ચોકલેટ
કાર્યવાહી
    Method
  1. ટૅમ્પર્ડ વ્હાઇટ ચોકલેટ ની રેસીપી બનાવવા માટે, એક સૉસપૅનમાં જરૂરી પાણીને ઉકાળી લો.
  2. જ્યારે પાણી ઉકળવા માંડે, ત્યારે વ્હાઇટ ચોકલેટને ગરમી સહન કરી શકે એવા પાત્રમાં મૂકીને ઉકળતા પાણીની ઉપર તેને એવી રીતે ગરમ કરવા મૂકો કે પાત્રને પાણી જરા પણ અડે નહીં.
  3. આમ આ ચોકલેટને ૪ થી ૫ મિનિટ સુધી સતત હલાવતા રહી ચોકલેટ સંપૂર્ણ પીગળીને સૉસ જેવી બની જાય ત્યાં સુધી ગરમ કરી લો.
  4. હવે તેનો તરત જ જોઇતી વાનગીમાં ઉપયોગ કરો અથવા રૂમ તાપમાન પર ઠંડી પાડ્યા પછી જરૂર મુજબ તેનો ઉપયોગ કરો.

હાથવગી સલાહ:

    હાથવગી સલાહ:
  1. રૂમ તાપમાન પર ચોકલેટ બહુ ગરમ કે બહુ ઠંડી નહીં હોય. તેની ગરમી જાણવા માટે તમે તમારી આંગળીના ટેરવા વડે તેને અડીને નક્કી કરી શકશો.

Reviews