સફરજન ( Apple )

સફરજન ( Apple ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + સફરજન રેસિપી ( Apple ) | Tarladalal.com Viewed 2330 times

ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ના સફરજન
સફરજન નું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ 39 હોય છે, જે મધ્યમ ગણાય છે. ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ (જી. આઇ.) એટલે, તમારા રોજના ખોરાકમાં રહેલી કાર્બોહાઈડ્રેટ ચુક્ત સામગ્રી તમારા રક્તમાં શર્કરાના સ્તરને કેટલી ઝડપથી વધારે છે તેનું ક્રમાંક હોય છે. ૦ થી ૫૦ ની નીચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઓછા જી. આઇ. માં થાય છે, ૫૧ થી ૬૯ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી મધ્યમ જી. આઇ. માં થાય છે
અને ૭૦ થી ૧૦૦ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઉચ્ચ જી. આઇ. માં થાય છે. ઉચ્ચ જી. આઇ. ધરાવતી સામગ્રી ડાયાબિટીસ અને વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત નથી ગણાતી. સફરજન જેવી સામગ્રીનું જી. આઇ. ઓછું હોય છે અને તેથી તે તમારા રક્તમાં શર્કરાના સ્તરને ઝડપથી વધારતું નથી અને શરીરમાં ધીમે-ધીમે શોષાય છે. આવી બધી સામગ્રી વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત ગણાય છે.

સફરજના ટુકડા (apple cubes)
સફરજની છાલના સ્વર્લ (apple skins swirls)
સફરજનની લાંબી ચીરીઓ (apple sticks)
એપલ વેજ (apple wedges)
સમારેલા સફરજન (chopped apple)
બી કાઢેલા સફરજન (deseeded apples)
ખમણેલા સફરજન (grated apples)
સ્લાઇસ કરેલા સફરજન (sliced apples)

Related Links

કુકિંગ સફરજન
ગોલ્ડન સફરજન
ડેઝર્ટ સફરજન
સ્ટયૂડ સફરજન
સફરજનનો રસ
સફરજનની રીંગ
લાલ સફરજન
સફરજનનો જામ
સફરજનની પ્યુરી
સફરજનનો સૉસ
ઍપલ સાઇડર વિનેગર

Try Recipes using સફરજન ( Apple )


More recipes with this ingredient....

Apple (564 recipes), sliced apples (45 recipes), chopped apple (134 recipes), apple cubes (115 recipes), deseeded apples (0 recipes), cooking apples (2 recipes), grated apples (35 recipes), golden delicious apples (0 recipes), dessert apples (5 recipes), apple skins swirls (1 recipes), stewed apples (0 recipes), apple juice (36 recipes), apple rings (5 recipes), red apples (1 recipes), apple jam (1 recipes), apple puree (5 recipes), apple sauce (4 recipes), apple wedges (9 recipes), Apple Cider Vinegar (5 recipes), apple sticks (1 recipes)

Categories