સાબૂદાણા ( Sago, sabudana )

સાબૂદાણા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Sabudana in Gujarati Viewed 1664 times

નાયલોન સાબૂદાણા (nylon sago)
પલાળેલા સાબુદાણા (soaked sago)