બેબી કોર્ન ( Baby corn )

બેબી કોર્ન એટલે શું? ગ્લોસરી, તેના ઉપયોગ, આરોગ્ય લાભો, રેસીપી Viewed 3262 times

બેબી કોર્ન એટલે શું?બેબી કોર્નના ટુકડા (baby corn cubes)
અડધા કાપેલા બેબી કોર્ન (baby corn halves)
બેબી કોર્નના ગોળ ટુકડા (baby corn roundels)
હલકા ઉકાળેલા બેબી કોર્ન (blanched baby corn)
બાફેલા બેબી કોર્ન (boiled baby corn)
સમારેલા બેબી કોર્ન (chopped baby corn)
આડા કાપીને અર્ધ ઉકાળેલા બેબી કોર્ન (diagonally cut and blanched baby corn)
Diagonally cut baby corn
Place the baby corns on a chopping board and using a sharp knife, make a series of diagonal parallel cuts and you will get 1" long diagonal strips of baby corn. You can cut baby corn diagonally into big or small pieces, as per the recipe requirement.
સ્લાઇસ કરીને હલકા ઉકાળેલા બેબી કોર્ન (sliced and blanched baby corn)
સ્લાઇસ કરેલા બેબી કોર્ન (sliced baby corn)

બેબી કોર્નના ફાયદા, આરોગ્ય લાભો (benefits of baby corn in Gujarati)

બેબી કોર્નના પાકને પરિપક્વ અવસ્થામાં (maturing stage) ચુટી લેવામાં આવે છે, તેથી તેમાં સ્ટાર્ચની માત્રા ઓછી હોય છે. ૧/૨ કપ બેબી કોર્નમાં માત્ર 6.7 ગ્રામ કાર્બ્સ હોય છે, જે પ્રમાણમાં ઓછા છે. બેબી કોર્ન સાવરણીની જેમ કામ કરે છે અને તંદુરસ્ત આંતરડા જાળવવામાં અને કબજિયાતને ટાળવા માટે મદદ કરે છે કારણ કે તે ફાયબરનો સારો સ્રોત છે. ડાયાબિટીઝના દર્દીઓએ હંમેશા તેના સેવન પર ધ્યાન રાખવું જોઈએ કારણ કે તેમના માટે દરરોજ નિયંત્રિત પ્રમાણમાં સ્ટાર્ચનું સેવન કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જે લોકોને હૃદયની સમસ્યાઓ હોય છે તેઓ પાસે બેબી કોર્નનું સેવન ટાળવાનું કોઈ કારણ નથી. બેબી કોર્નમાં સાલ્યબલ ફાઇબર કોલેસ્ટરોલનું સ્તર ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. બેબી કોર્નના વિગતવાર ફાયદાઓ જુઓ.


Related Links

કૅન્ડ બેબી કોર્ન

Try Recipes using બેબી કોર્ન ( Baby Corn )


More recipes with this ingredient....

chopped baby corn (25 recipes), baby corn (324 recipes), blanched baby corn (29 recipes), baby corn cubes (9 recipes), sliced baby corn (56 recipes), sliced and blanched baby corn (36 recipes), baby corn roundels (5 recipes), boiled baby corn (10 recipes), canned baby corn (2 recipes), diagonally cut and blanched baby corn (32 recipes), baby corn halves (1 recipes), diagonally cut baby corn (7 recipes)

Categories