અજમો ( Carom seeds, ajwain )

અજમો ( Carom Seeds ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + અજમો રેસિપી ( Carom Seeds ) | Tarladalal.com Viewed 2242 times

અજમાનો પાવડર (carom seeds powder)