ગાજર ( Carrot )

ગાજર ( Carrot ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + ગાજર રેસિપી ( Carrot ) | Tarladalal.com Viewed 7979 times

ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ના ગાજર ,Carrots

ગાજર નું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ 71 હોય છે, જે વધારે ગણાય છે. ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ (જી. આઇ.) એટલે, તમારા રોજના ખોરાકમાં રહેલીકાર્બોહાઈડ્રેટ ચુક્ત સામગ્રી તમારા રક્તમાં શર્કરાના સ્તરને કેટલી ઝડપથી વધારે છે તેનું ક્રમાંક હોય છે. ૦ થી ૫૦ ની નીચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઓછા જી. આઇ. માં થાય છે, ૫૧ થી ૬૯ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી મધ્યમ જી. આઇ. માંથાય છે
અને ૭૦ થી ૧૦૦ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઉચ્ચ જી. આઇ. માં થાય છે. ઉચ્ચ જી. આઇ. ધરાવતી સામગ્રી ડાયાબિટીસ અને વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત નથી ગણાતી. ગાજર જેવી સામગ્રીનું જી. આઇ. વધારે હોય છે પણ એનું ગ્લાયસીમિક લોડ ઓછું હોય છે એટલે તે ડાયાબિટીસ અને વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત છે.

અર્ધ ઉકાળીને આડા સમારેલા ગાજર (blanched and diagonally cut carrot)
હલકા ઉકાળેલા ગાજર (blanched carrot)
હલકી ઉકાળેલી ગાજરની પટ્ટીઓ (blanched carrot strips)
બાફેલા ગાજર (boiled carrots)
ગાજરના ટુકડા (carrot cubes)
પાતળા લાંબા કાપેલા ગાજર (carrot juliennes)
ગાજરના ગોળ ટુકડા (carrot roundels)
ગાજરની પટ્ટીઓ (carrot strips)
સમારેલા ગાજર (chopped carrot)
આડા કાપેલા ગાજર (diagonally cut carrot)
ખમણેલું ગાજર (grated carrot)
અર્ધ ઉકાળેલા ગાજરના ટુકડા (parboiled carrot cubes)
અર્ધ ઉકાળેલા ગાજરના ગોળ ટુકડા (parboiled carrot roundels)
સ્લાઇસ કરીને અર્ધ ઉકાળેલા ગાજર (sliced and blanched carrots)
સ્લાઇસ કરેલા ગાજર (sliced carrots)

Related Links

લાલ ગાજર
ગાજરનો રસ

Try Recipes using ગાજર ( Carrot )


More recipes with this ingredient....

carrot (1953 recipes), red carrot (1 recipes), carrot cubes (107 recipes), sliced carrots (88 recipes), carrot juliennes (87 recipes), chopped carrot (373 recipes), grated carrot (670 recipes), boiled carrots (52 recipes), carrot juice (5 recipes), blanched carrot (26 recipes), sliced and blanched carrots (8 recipes), carrot strips (14 recipes), diagonally cut carrot (14 recipes), blanched and diagonally cut carrot (15 recipes), carrot roundels (1 recipes), parboiled carrot roundels (2 recipes), blanched carrot strips (2 recipes), parboiled carrot cubes (1 recipes)

Categories