તકમરિયાં ( Falooda seeds )

તકમરિયાં ( Falooda Seeds ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + તકમરિયાં રેસિપી ( Falooda Seeds ) | Tarladalal.com Viewed 2154 times

પલાળેલા તકમરિયાં (soaked falooda seeds)