ગલાંગલ ( Galangal )

ગલાંગલ ( Galangal ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + ગલાંગલ રેસિપી ( Galangal ) | Tarladalal.com Viewed 1064 times

સમારેલું ગલાંગલ (chopped galangal)