લસણ ( Garlic )

લસણ ( Garlic, Lehsun ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + લસણ રેસિપી ( Garlic, Lehsun ) | Tarladalal.com Viewed 2972 times

સમારેલું લસણ (chopped garlic)
વાટેલું લસણ (crushed garlic)
તળેલું લસણ (fried garlic)
લસણની કળી (garlic cloves)
લસણની પેસ્ટ (garlic paste)
લસણના ગોળ ટુકડા (garlic roundels)
ખમણેલું લસણ (grated garlic)
સ્લાઇસ કરેલું લસણ (sliced garlic)

Related Links

લસણનો પાવડર
શેકેલું લસણ

Try Recipes using લસણ ( Garlic )


More recipes with this ingredient....

garlic (3605 recipes), garlic paste (592 recipes), garlic powder (31 recipes), sliced garlic (18 recipes), chopped garlic (1562 recipes), grated garlic (145 recipes), crushed garlic (226 recipes), roasted garlic (3 recipes), Garlic Cloves (490 recipes), garlic roundels (1 recipes), fried garlic (1 recipes)

Categories