લીલી મગની દાળ ( Green moong dal )

લીલી મગની દાળ નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, ગ્લોસરી ( Green Moong Dal in Gujarati ) Viewed 2391 times

પલાળેલી લીલી મગની દાળ (soaked green moong dal)