ફણસ ( Jackfruit )

ફણસ ( Jackfruit ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા + ફણસ રેસિપી ( Jackfruit, Phanas ) | Tarladalal.com Viewed 3154 times

બાફેલા ફણસના ટુકડા (boiled jackfruit cubes)
સમારેલું ફણસ (chopped jackfruit)
બી કાઢેલું ફણસ (deseeded jackfruit)
ફણસના ટુકડા (jackfruit cubes)
ફણસના બી (jackfruit seeds)

Try Recipes using ફણસ ( Jackfruit )


More recipes with this ingredient....

jackfruit (25 recipes), chopped jackfruit (3 recipes), deseeded jackfruit (1 recipes), jackfruit cubes (3 recipes), jackfruit seeds (2 recipes), boiled jackfruit cubes (2 recipes)

Categories