કાબૂલી ચણા ( Kabuli chana )

કાબૂલી ચણા ગ્લોસરી ( Kabuli Chana in Gujarati ) કાબૂલી ચણા નો ઉપયોગ, રેસિપી Viewed 7568 times

ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ના કાબૂલી ચણા ,Kabuli Chana


કાબૂલી ચણા નું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ 28 હોય છે, જે ઓછું ગણાય છે. ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ (જી. આઇ.) એટલે, તમારા રોજના ખોરાકમાં રહેલીકાર્બોહાઈડ્રેટ ચુક્ત સામગ્રી તમારા રક્તમાં શર્કરાના સ્તરને કેટલી ઝડપથી વધારે છે તેનું ક્રમાંક હોય છે. ૦ થી ૫૦ ની નીચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઓછા જી. આઇ. માં થાય છે, ૫૧ થી ૬૯ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી મધ્યમ જી. આઇ. માંથાય છે
અને ૭૦ થી ૧૦૦ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઉચ્ચ જી. આઇ. માં થાય છે. ઉચ્ચ જી. આઇ. ધરાવતી સામગ્રીડાયાબિટીસ અને વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત નથી ગણાતી. કાબૂલી ચણા જેવી સામગ્રીનું જી. આઇ. ઓછું હોય છે અને તેથી તે તમારા રક્તમાં શર્કરાનાસ્તરને ઝડપથી વધારતું નથી અને શરીરમાં ધીમે-ધીમે શોષાય છે. આવી બધી સામગ્રી વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત ગણાય છે.

ઉકાળેલા કાબુલી ચણા (boiled kabuli chana)
પલાળીને ક્રશ કરેલા કાબુલી ચણા (soaked and coarsely crushed kabuli chana)
પલાળીને અર્ધ-ઉકાળેલા કાબુલી ચણા (soaked and parboiled kabuli chana)
પલાળેલા કાબૂલી ચણા (soaked kabuli chana)
ફણગાવેલા કાબૂલી ચણા (sprouted kabuli chana)

Related Links

કૅન્ડ કાબુલી ચણા

Try Recipes using કાબૂલી ચણા ( Kabuli Chana )


More recipes with this ingredient....

kabuli chana (252 recipes), soaked kabuli chana (31 recipes), sprouted kabuli chana (3 recipes), canned kabuli chana (7 recipes), boiled kabuli chana (114 recipes), soaked and coarsely crushed kabuli chana (1 recipes), soaked and parboiled kabuli chana (1 recipes)

Categories