મશરૂમ ( Mushrooms )

મશરૂમ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Mushrooms in Gujarati language Viewed 5094 times

ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ના મશરૂમ ,Mushrooms

મશરૂમ નું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ 15 હોય છે, જે ઓછું ગણાય છે. ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ (જી. આઇ.) એટલે, તમારા રોજના ખોરાકમાં રહેલી કાર્બોહાઈડ્રેટ ચુક્ત સામગ્રી તમારા રક્તમાં શર્કરાના સ્તરને કેટલી ઝડપથી વધારે છે તેનું ક્રમાંક હોય છે. ૦ થી ૫૦ ની નીચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઓછા જી. આઇ. માં થાય છે, ૫૧ થી ૬૯ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી મધ્યમ જી. આઇ. માં થાય છે
અને ૭૦ થી ૧૦૦ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઉચ્ચ જી. આઇ. માં થાય છે. ઉચ્ચ જી. આઇ. ધરાવતી સામગ્રી ડાયાબિટીસ અને વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત નથી ગણાતી. મશરૂમ જેવી સામગ્રીનું જી. આઇ. ઓછું હોય છે અને તેથી તે તમારા રક્તમાં શર્કરાના સ્તરને ઝડપથી વધારતું નથી અને શરીરમાં ધીમે-ધીમે શોષાય છે. આવી બધી સામગ્રી વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત ગણાય છે.

બાફીને સ્લાઇસ કરેલા મશરૂમ (blanched and sliced mushrooms)
હલકા ઉકાળેલા મશરૂમ (blanched mushroom)
હલકા ઉકાળેલા મશરૂમના ટુકડા (blanched mushroom cubes)
સમારેલા મશરૂમ (chopped mushrooms)
મશરૂમના ટુકડા (mushroom cubes)
સ્લાઇસ કરેલા મશરૂમ (sliced mushrooms)

Related Links

કાળા મશરૂમ
કૅન્ડ મશરૂમ
સૂકા મશરૂમ
શિતાકે મશરૂમ
પોર્ટોબેલો મશરૂમ
જંગલી મશરૂમ
ઑયેસ્ટર મશરૂમ
કૅન્ડ ક્રીમ વાળુ મશરૂમનું સૂપ

Try Recipes using મશરૂમ ( Mushrooms )


More recipes with this ingredient....

mushrooms (531 recipes), black mushroom (1 recipes), canned mushrooms (11 recipes), blanched mushroom (22 recipes), sliced mushrooms (140 recipes), chopped mushrooms (107 recipes), dried mushrooms (3 recipes), shitake mushrooms (7 recipes), portobello mushroom (2 recipes), wild mushrooms (1 recipes), oyster mushrooms (3 recipes), canned cream of mushroom soup (1 recipes), blanched and sliced mushrooms (4 recipes), mushroom cubes (12 recipes), blanched mushroom cubes (1 recipes)

Categories