કિસમિસ ( Raisins )

કિસમિસ ( Raisins ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + કિસમિસ રેસિપી ( Raisins ) | Tarladalal.com Viewed 2852 times

સમારેલી કિસમિસ (chopped raisins)
તળેલી કિસમિસ (fried raisins)
પલાળેલી કિસમિસ (soaked raisins)