કાચી કેરીની પટ્ટીઓ રેસીપી
Last Updated : Aug 05,2019


कच्ची कैरी की पट्टिया रेसिपी - हिन्दी में पढ़ें (raw mango strips recipes in Hindi)

સ્વાદિષ્ટ કેરીનું અથાણું જે મિનિટોમાં તૈયાર થાય છે. કાચી કેરીને પાતળી લાંબી ચીરીઓમાં કાપી લો અથવા થોડી જાડી ખમણી લો. અહીં મેં રાઇનું તેલ વાપર્યું છે પણ તમને ગમે તો તમે રીફાઇન્ડ તેલ પણ વાપરી શકો છો.