સ્લાઇસ કરેલી કાચી કેરી રેસીપી
Last Updated : Nov 17,2020


स्लाईस्ड कच्ची कैरी रेसिपी - हिन्दी में पढ़ें (sliced raw mango recipes in Hindi)

સ્વાદિષ્ટ કેરીનું અથાણું જે મિનિટોમાં તૈયાર થાય છે. કાચી કેરીને પાતળી લાંબી ચીરીઓમાં કાપી લો અથવા થોડી જાડી ખમણી લો. અહીં મેં રાઇનું તેલ વાપર્યું છે પણ તમને ગમે તો તમે રીફાઇન્ડ તેલ પણ વાપરી શકો છો.