હલકા ઉકાળીને સમારેલા પિસ્તા રેસીપી
Last Updated : Aug 18,2020


हल्के उबाले और काटे हुए पिस्ता रेसिपी - हिन्दी में पढ़ें (blanched and chopped pistachios recipes in Hindi)

કોપરા પાક | ટોપરાપાક | kopra pak recipe in gujarati. કોપરા પાક બનાવા માટે ફુલ-ફૈટ દૂધ અને નાળિયેર એક સાથે રાંધવામાં આવે છે, આ મીઠાઇને તીવ્ર સ્વાદ અને કરકરુ પોત આપે છે, જ્યારે એલચી ઉમેરવાથી ....