હાઇડ એન્ડ સીક બિસ્કિટ રેસીપી
Last Updated : May 13,2019


हाइड एण्ड सीक बिस्कुट रेसिपी - हिन्दी में पढ़ें (hide and seek biscuits recipes in Hindi)

આ ક્વીક તીરામીસુ એક ઇટાલીયન ડેઝર્ટની વાનગી છે જેમાં કોફીના પળવાળા બિસ્કીટ પર સુંવાળા ક્રીમનું થર પાથરવામાં આવ્યું છે. તેમાં લગભગ ચીઝ અને રમનું સમાવેશ હોય છે. અહીં અમે માદક પદાર્થ વગર ઝટપટ તીરામીસુ તૈયાર કરવાની રીત રજૂ કરી છે, જે તમે બહુ ટ ....