સ્લાઇસ કરેલું પનીર રેસીપી
Last Updated : Apr 09,2020


स्लाईस पनीर रेसिपी - हिन्दी में पढ़ें (sliced paneer recipes in Hindi)

આ સ્વાદિષ્ટ સબ્જી ખૂબ જ ઝટપટ બને છે કારણકે તેમાં ફ્કત શાકભાજી અને પનીરને તૈયાર મસાલા સાથે સાંતળવામાં આવ્યા છે. તેથી તે કોઇ પણ પ્રકારની રોટી સાથે એક સ્વાદિષ્ટ સંયોજન બનાવે છે. બીજું અહીં યાદ રાખવું કે આ ઝટપટ બેબી ....
પનીર ઇન મંચુરિયન સૉસ | પનીર મંચુરિયન | રેસ્ટોરાં સ્ટાઇલ પનીર મંચુરિયન | Paneer in Manchurian Sauce in gujarati | with 25 amazing images. આખા દીવસના થાક પછી જો આરામ કરવાની ઇચ્છા થાય, ત્યારે ....