હલકી ઉકાળીને સમારેલી પાલક રેસીપી
Last Updated : Apr 06,2019


हल्की उबाली और कटी हुई पालक रेसिपी - हिन्दी में पढ़ें (blanched and chopped spinach recipes in Hindi)

પાલક અને દહીંનું જોડાણ પૌષ્ટિક ગણાય છે. એટલે આ પાલકના રાઈતાને પણ તેવું ગણી શકાય. મરી અને સાકર આ રાઈતાને સ્વાદીષ્ટ બનાવે છે. જ્યારે મરચાં તેને તીખાશ આપે છે. પાલકને બાફવાથી રાઇતું સહેલાઈથી તૈયાર થાય છે અને પેટ માટે પણ અનુકુળ બને છે.