આડા કાપીને અર્ધ ઉકાળેલા બેબી કોર્ન રેસીપી
Last Updated : Aug 12,2019


तिरछे काटेऔर हल्के उबाले हुए बेबी कॉर्न रेसिपी - हिन्दी में पढ़ें (diagonally cut and blanched baby corn recipes in Hindi)

વાઇટ સૉસનો સ્વાદ આમ તો સૌને ગમી જાય એવું છે. તે ફક્ત રાંધેલી ફ્યુસિલી માટે જ મુખ્ય પાયારૂપ નથી ગણાતું, પણ વિવિધ પ્રકારની રંગીન અને કરકરી શાકભાજી માટે પણ તેટલું જ મહત્વરૂપ છે. રંગીન સિમલા મરચાં, આકર્ષક બ્રોકલી અને કરકરા બેબી કોર્ન આ પાસ્તાને વિવિધરંગી તો બનાવે જ છે પણ સાથે એવા રૂચીકારક બનાવે છે કે તે ....