વોટરમેલન અને આઈસ્ક્રીમ ફિઝી ડ્રિંક રેસીપી | તરબૂચ અને આઈસ્ક્રીમ ફિઝી ડ્રિંક | હોમમેડ ફિઝી ડ્રિંક | Melon Ice Cream Drink, Watermelon Ice Cream Soda Float

વોટરમેલન અને આઈસ્ક્રીમ ફિઝી ડ્રિંક રેસીપી | તરબૂચ અને આઈસ્ક્રીમ ફિઝી ડ્રિંક | હોમમેડ ફિઝી ડ્રિંક | lemon and orange ice cream in gujarati | with 7 amazing images.

વોટરમેલન અને આઈસ્ક્રીમ ફિઝી ડ્રિંકના દરેક ઘટક તેને સ્વાદિષ્ટ અને આકર્ષક સંપત્તિનું યોગદાન આપે છે.

જ્યારે તરબૂચ તેમના સુખદ સ્વાદ અને સુખદ રંગ વહેંચે છે, અનેનાસ અને શકરટેટી તેનો ખાટામીઠો સ્વાદ અને જીવંતતાનો ભાગ ભજવે છે. જ્યારે લેમનેડ આ પીણાને તેના ફિઝી અને સિટ્રસ સ્વાદથી ફરી આવે છે, વેનીલા આઈસ્ક્રીમ તેને તેના સૌંદર્યલક્ષી સ્વાદ અને આનંદકારક મોં-અનુભૂતિથી સુંદર રીતે સંતુલિત કરે છે.

Melon Ice Cream Drink, Watermelon Ice Cream Soda Float recipe In Gujarati

This recipe has been viewed 187 timesવોટરમેલન અને આઈસ્ક્રીમ ફિઝી ડ્રિંક રેસીપી | તરબૂચ અને આઈસ્ક્રીમ ફિઝી ડ્રિંક | હોમમેડ ફિઝી ડ્રિંક | - Melon Ice Cream Drink, Watermelon Ice Cream Soda Float recipe in Gujarati

તૈયારીનો સમય:    રાંધવા સમય લેવામાં :    કુલ સમય :     ૨ ગ્લાસ માટે
મને બતાવો ગ્લાસ

ઘટકો

વોટરમેલન અને આઈસ્ક્રીમ ફિઝી ડ્રિંક માટે
૧૪ તરબૂચના ગોળ ટુકડા
૨૦ સક્કરટેટીના ગોળ ટુકડા
સ્કૂપ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ
૧/૨ કપ લેમનેડ
૨ ટેબલસ્પૂન અનેનાસનું ક્રશ
૨ ટીસ્પૂન સંતરાનો સ્કવૉશ
કાર્યવાહી
વોટરમેલન અને આઈસ્ક્રીમ ફિઝી ડ્રિંક બનાવવા માટે

    વોટરમેલન અને આઈસ્ક્રીમ ફિઝી ડ્રિંક બનાવવા માટે
  1. ૨ પીરસવાના ગ્લાસ લો, દરેક ગ્લાસમાં ૧ ટેબલસ્પૂન અનેનાસનું ક્રશ અને ૧ ટીસ્પૂન સંતરાનો સ્કવૉશ રેડવું.
  2. દરેક ગ્લાસમાં ૧૦ સક્કરટેટીના ગોળ ટુકડા અને ૭ તરબૂચના ગોળ ટુકડા મૂકો.
  3. છેવટે દરેક ગ્લાસમાં ૧ સ્કૂપ આઈસ્ક્રીમ અને ૧/૪ કપ લેમનેડ ઉમેરો.
  4. તરત જ પીરસો.

Reviews