અર્ધ ઉકાળેલા ફણગાવેલા મગ ( Parboiled sprouted moong )

અર્ધ ઉકાળેલા ફણગાવેલા મગ ( Parboiled Sprouted Moong ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + અર્ધ ઉકાળેલા ફણગાવેલા મગ રેસિપી ( Parboiled Sprouted Moong ) | Tarladalal.com Viewed 1120 times

Try Recipes using અર્ધ ઉકાળેલા ફણગાવેલા મગ ( Parboiled Sprouted Moong )


More recipes with this ingredient....

parboiled sprouted moong (10 recipes)