મગફળી ( Raw peanuts )

મગફળી ( Peanuts ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + મગફળી રેસિપી ( Peanuts ) | Tarladalal.com Viewed 4197 times

ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ના મગફળી ,Peanuts


મગફળી નું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ 14 હોય છે, જે ઓછું ગણાય છે. ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ (જી. આઇ.) એટલે, તમારા રોજના ખોરાકમાં રહેલીકાર્બોહાઈડ્રેટ ચુક્ત સામગ્રી તમારા રક્તમાં શર્કરાના સ્તરને કેટલી ઝડપથી વધારે છે તેનું ક્રમાંક હોય છે. ૦ થી ૫૦ ની નીચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઓછા જી. આઇ. માં થાય છે, ૫૧ થી ૬૯ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી મધ્યમ જી. આઇ. માંથાય છે અને ૭૦ થી ૧૦૦ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઉચ્ચ જી. આઇ. માં થાય છે. ઉચ્ચ જી. આઇ. ધરાવતી સામગ્રીડાયાબિટીસ અને વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત નથી ગણાતી. XXX જેવી સામગ્રીનું જી. આઇ. ઓછું હોય છે અને તેથી તે તમારા રક્તમાં શર્કરાનાસ્તરને ઝડપથી વધારતું નથી અને શરીરમાં ધીમે-ધીમે શોષાય છે. આવી બધી સામગ્રી વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત ગણાય છે.

ઉકાળેલી મગફળી (boiled peanuts)
કાપેલી મગફળી (chopped raw peanuts)
ભૂક્કો કરેલી મગફળી (crushed raw peanuts)
તળેલી મૂંગફળી (fried peanuts)
શેકીને ભૂક્કો કરેલી મગફળી (roasted and crushed peanuts)
શેકીને પાવડર કરેલી મગફળી (roasted and powdered peanuts)
શેકેલી મગફળીના અડધીયા (roasted peanut halves)
શેકેલી મગફળી (roasted peanuts)

Related Links

ફણગાવેલી મગફળી
મગફળીનો પાવડર
મસાલા મગફળી
ટૂકડા કરેલી મગફળી
પીનટ સૉસ

Try Recipes using મગફળી ( Raw Peanuts )


More recipes with this ingredient....

raw peanuts (647 recipes), chopped raw peanuts (10 recipes), roasted peanuts (146 recipes), sprouted peanuts (3 recipes), powdered peanuts (71 recipes), Crushed Raw Peanuts (67 recipes), boiled peanuts (9 recipes), masala peanuts (12 recipes), broken peanuts (1 recipes), fried peanuts (3 recipes), peanut sauce (1 recipes), Roasted and Crushed Peanuts (83 recipes), roasted and powdered peanuts (13 recipes), roasted peanut halves (2 recipes)

Categories