ડેસિકેટેડ નાળિયેર ( Desiccated coconut )

ડેસિકેટેડ નાળિયેર ( Desiccated Coconut ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + ડેસિકેટેડ નાળિયેર રેસિપી ( Desiccated Coconut ) | Tarladalal.com Viewed 1574 timesશેકેલું ડેસિકેટેડ નાળિયેર (roasted desiccated coconut)