કોર્નફલોર ( Cornflour )

કોર્નફલોર એટલે શું? ગ્લોસરી, તેના ઉપયોગ, આરોગ્ય લાભો, રેસીપી Viewed 5012 times

કોર્નફલોર એટલે શું?કોર્નફલોરના ફાયદા, આરોગ્ય લાભો (benefits of cornflour, cornstarch, maize starch, corn flour in Gujarati)

ઇન્સાલ્યુબલ ફાઇબરની હાજરીને કારણે કોર્નફ્લોરને પચવું સરળ છે, આમ આંતરડાને ફાયદો થાય છે. આ ગ્લુટેન મુક્ત મુક્ત છે અને તે લોકો આનો વપરાશ કરી શકાય છે જે ઘઉં નો વપરાશ નથી કરી શકતા. અગુણ: કોર્નફ્લોર કેલરીથી ભરેલું અને શુદ્ધ ખાંડ જેવા કાર્બ્સ છે, આમ તે વજન ઘટાવા દેતું નથી. વજન ઘટાડવાનો આહાર લેનારાઓએ ચોક્કસપણે તેના થી બચવું જોઈએ. ઊંચા કાર્બ્સ તેને ડાયાબિટીસ ભોજન માટે નો-ના બનાવે છે અને હૃદયના દર્દીઓ માટે પ્રતિબંધિત છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો કે સાચે કોર્નફ્લોર સ્વસ્થ છે?