જાયફળ ( Nutmeg, jaiphal )

જાયફળ ( Nutmeg ) Glossary | Recipes with જાયફળ ( Nutmeg ) | Tarladalal.com Viewed 1807 times

ખમણેલું જાયફળ (grated nutmeg)
જાયફળનું પાવડર (nutmeg powder)