કેળા ( Banana )

કેળા એટલે શું? ગ્લોસરી, તેના ઉપયોગ, આરોગ્ય લાભો, રેસીપી Viewed 6326 times

કેળા એટલે શું?કેળાના ટુકડા (banana cubes)
કેળાની પટ્ટીઓ (banana strips)
સમારેલા કેળા (chopped bananas)
મસળેલા કેળા (mashed bananas)
Read how to make mashed bananas
સ્લાઇસ કરેલા કેળા (sliced banana)
  

કેળાના ફાયદા, આરોગ્ય લાભો (benefits of banana, kela in Gujarati)

કેળામાં પોટેશિયમ વધુ હોય છે. પોટેશિયમ હૃદયના ધબકારાને સામાન્ય બનાવવામાં મદદ કરે છે અને શરીરના પાણીના સંતુલનને નિયંત્રિત કરે છે. કેળામાં ઓછી માત્રામાં સોડિયમ અને ઉચ્ચ માત્રામાં પોટેશિયમની સામગ્રી હોય છે અને તેને હાયપરટેન્શન માટે એક આદર્શ ફળ માનાવવામાં આવે છે. કેળામાં પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમ સારી માત્રામાં હોય છે જે હૃદયરોગના જોખમને પણ ઓછું કરે છે. કેળાના ૭ અતુલ્ય ફાયદાઓ જુઓ.


Related Links

કેળના પાન
કેળાની પ્યુરી
કેળાના ફૂલ
કેળનો થડ / કેળની દાંડી
કેળાની ચિપ્સ્

Try Recipes using કેળા ( Banana )


More recipes with this ingredient....

banana (498 recipes), banana cubes (15 recipes), sliced banana (54 recipes), chopped bananas (74 recipes), mashed bananas (38 recipes), banana leaves (34 recipes), banana puree (0 recipes), banana flower (1 recipes), banana stem (2 recipes), banana chips (1 recipes), banana strips (2 recipes)

Categories