કાજૂ ( Cashew nuts )

કાજૂ ( Cashew nuts ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + કાજૂ રેસિપી ( Cashew nuts ) | Tarladalal.com Viewed 4145 times

ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ના કાજૂ ,Cashew Nuts


કાજૂ નું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ 21 હોય છે, જે ઓછું ગણાય છે. ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ (જી. આઇ.) એટલે, તમારા રોજના ખોરાકમાં રહેલીકાર્બોહાઈડ્રેટ ચુક્ત સામગ્રી તમારા રક્તમાં શર્કરાના સ્તરને કેટલી ઝડપથી વધારે છે તેનું ક્રમાંક હોય છે. ૦ થી ૫૦ ની નીચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઓછા જી. આઇ. માં થાય છે, ૫૧ થી ૬૯ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી મધ્યમ જી. આઇ. માંથાય છે
અને ૭૦ થી ૧૦૦ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઉચ્ચ જી. આઇ. માં થાય છે. ઉચ્ચ જી. આઇ. ધરાવતી સામગ્રીડાયાબિટીસ અને વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત નથી ગણાતી. કાજૂ જેવી સામગ્રીનું જી. આઇ. ઓછું હોય છે અને તેથી તે તમારા રક્તમાં શર્કરાનાસ્તરને ઝડપથી વધારતું નથી અને શરીરમાં ધીમે-ધીમે શોષાય છે. આવી બધી સામગ્રી વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત ગણાય છે.

ટુકડા કરેલા કાજૂ (broken cashew nut)
કાજૂના અડધીયા (cashew nut halves)
કાજૂની પેસ્ટ (cashew nut paste)
સમારેલા કાજૂ (chopped cashew nut)
ક્રશ કરેલા કાજૂ (crushed cashew nut)
તળેલા કાજૂ (fried cashew nut)
કાજૂનો પાવડર (powdered cashew nut)
ટોસ્ટ કરેલા કાજૂ (toasted cashew nut)
ટોસ્ટ કરેલા નમકીન કાજૂ (toasted salted cashew nut)

Related Links

શેકેલા કાજૂ
કાજૂનો માખણ

Try Recipes using કાજૂ ( Cashew Nuts )


More recipes with this ingredient....

Chopped cashew nut (199 recipes), cashew nuts (903 recipes), Broken cashew nut (120 recipes), crushed cashew nut (16 recipes), Fried cashew nut (35 recipes), Powdered cashew nut (56 recipes), Roasted cashew nut (24 recipes), Cashew nut paste (36 recipes), cashew butter (1 recipes), Toasted cashew nut (2 recipes), Toasted salted cashew nut (0 recipes), Cashew nut halves (4 recipes)

Categories