લસણ ( Garlic )

લસણ ( Garlic, Lehsun ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + લસણ રેસિપી ( Garlic, Lehsun ) | Tarladalal.com Viewed 5271 times

સમારેલું લસણ (chopped garlic)
વાટેલું લસણ (crushed garlic)
તળેલું લસણ (fried garlic)
લસણની કળી (garlic cloves)
લસણની પેસ્ટ (garlic paste)
લસણના ગોળ ટુકડા (garlic roundels)
ખમણેલું લસણ (grated garlic)
સ્લાઇસ કરેલું લસણ (sliced garlic)

Related Links

લસણનો પાવડર
શેકેલું લસણ

Try Recipes using લસણ ( Garlic )


More recipes with this ingredient....

garlic (3604 recipes), garlic paste (594 recipes), garlic powder (31 recipes), sliced garlic (18 recipes), chopped garlic (1570 recipes), grated garlic (142 recipes), crushed garlic (225 recipes), roasted garlic (3 recipes), garlic cloves (494 recipes), garlic roundels (1 recipes), fried garlic (2 recipes)

Categories