બદામ ( Almonds )

બદામ ( Almonds ) Glossary |બદામ આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + બદામ રેસિપી ( Almonds ) | Tarladalal.com Viewed 3104 times

ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ના બદામ ,Almonds

બદામ નું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ 14 to 20 હોય છે, જે ઓછું ગણાય છે. ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ (જી. આઇ.) એટલે, તમારા રોજના ખોરાકમાં રહેલીકાર્બોહાઈડ્રેટ ચુક્ત સામગ્રી તમારા રક્તમાં શર્કરાના સ્તરને કેટલી ઝડપથી વધારે છે તેનું ક્રમાંક હોય છે. ૦ થી ૫૦ ની નીચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઓછા જી. આઇ. માં થાય છે, ૫૧ થી ૬૯ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી મધ્યમ જી. આઇ. માંથાય છે
અને ૭૦ થી ૧૦૦ ની વચેનું ગ્લાયસીમિક ઈન્ડેક્સ ધરાવતી સામગ્રીની ગણત્રી ઉચ્ચ જી. આઇ. માં થાય છે. ઉચ્ચ જી. આઇ. ધરાવતી સામગ્રીડાયાબિટીસ અને વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત નથી ગણાતી. બદામ જેવી સામગ્રીનું જી. આઇ. ઓછું હોય છે અને તેથી તે તમારા રક્તમાં શર્કરાનાસ્તરને ઝડપથી વધારતું નથી અને શરીરમાં ધીમે-ધીમે શોષાય છે. આવી બધી સામગ્રી વજન ઘટાડવા માટે ઉપયુક્ત ગણાય છે.

બદામના ફ્લેક્સ્ (almond flakes)
અર્ધ ઉકાળીને સમારેલી બદામ (blanched and chopped almonds)
અર્ધ ઉકાળીને સ્લાઇસ કરેલી બદામ (blanched and sliced almonds)
અર્ધ બાફી છોલીને પાવડર કરેલી બદામ (blanched peeled and powdered almonds)
ટુકડા કરેલી બદામ (broken almonds)
સમારેલી બદામ (chopped almonds)
સમારીને શેકેલી બદામ (chopped and roasted almonds)
છોલેલી બદામ (peeled almonds)
છોલીને સ્લાઇસ્ કરેલી બદામ (peeled and sliced almonds)
સ્લાઇસ કરેલી બદામ (sliced almonds)
પલાળેલી બદામ (soaked almonds)

Related Links

બદામની કાતરી
તળેલી બદામ
હલકી ઉકાળેલી બદામ
શેકેલી બદામ
બદામનો પાવડર
ઑલ્મન્ડ બટર કુકીઝ
બદામની પેસ્ટ
સાદું બદામનું દૂધ

Try Recipes using બદામ ( Almonds )


More recipes with this ingredient....

almonds (862 recipes), almond slivers (195 recipes), chopped almonds (174 recipes), soaked almonds (6 recipes), broken almonds (5 recipes), fried almonds (4 recipes), peeled and sliced almonds (9 recipes), blanched almonds (36 recipes), roasted almonds (40 recipes), powdered almonds (49 recipes), almond butter cookies (2 recipes), peeled almonds (4 recipes), almond paste (10 recipes), blanched and chopped almonds (0 recipes), blanched and sliced almonds (6 recipes), almond flakes (4 recipes), blanched peeled and powdered almonds (1 recipes), unsweetened almond milk (26 recipes), Sliced Almonds (3 recipes), chopped and roasted almonds (3 recipes)

Categories