બટાટા ( Potatoes )

બટાટા, બટાકા, આલૂ એટલે શું | ગ્લોસરી | તેના ઉપયોગ | આરોગ્ય લાભો | રેસીપી | Viewed 6279 times

બટાટા, બટાકા, આલૂ એટલે શું? What is potatoes, aloo, alu in Gujarati?


છૂંદેલા, બેક કરેલા અથવા શેકેલા હોય, લોકો ઘણીવાર બટાકાને આરામદાયક ખોરાક માને છે. તે એક અગત્યનો મુખ્ય ખોરાક અને વિશ્વનો નંબર વન શાકભાજીનો પાક છે. બટાકા ભૂગર્ભ દાંડીનો સોજેલો ભાગ છે જેને ટૂબર કહેવામાં આવે છે અને છોડના લીલા પાંદડાવાળા ભાગને ખોરાક આપવા માટે રચાયેલ છે. ખાવા લાયક બટાકાની લગભગ ૧૦૦ જાતો છે. તેઓ ના કદ, આકાર, રંગ, સ્ટાર્ચ સામગ્રી અને સ્વાદમાં વિવિધતા જોવા મળે છે. બટાકાની ચામડી સામાન્ય રીતે ભૂરા, લાલ અથવા પીળી હોય છે, અને તે સરળ અથવા ખરબચડી હોઈ શકે છે, જ્યારે અંદરનો ગલ પીળો અથવા સફેદ હોય છે. બટાકામાં તટસ્થ સ્ટાર્ચી સ્વાદ હોવાથી, તે ઘણા ભોજન માટે સારા પૂરક તરીકે ઉપયોગમાં આવે છે. બહુમુખી ખોરાક હોવાથી, તેનો ઉપયોગ સમારીને, ખમણીને અથવા સ્લાઇસ કરીને થાય છે.

બાફીને સમારેલા બટેટા (boiled and chopped potatoes)
બાફીને તળેલા બટેટાના ટુકડા (boiled and fried potato cubes)
બાફીને મસળી લીધેલા બટેટા (boiled and mashed potatoes)
બાફી છોલીને સ્લાઇસ કરેલા બટાટા (boiled and peeled potato slices)
બાફી છોલીને ખમણેલા બટાટા (boiled peeled and grated potatoes)
બાફેલા બટાટા (boiled potato)
બાફેલા બટાટાના ટુકડા (boiled potato cubes)
સમારેલા બટાટા (chopped potatoes)
તળેલા બટેટા (fried potato)
ખમણેલા બટાટા (grated potatoes)
અર્ધ ઉકાળીને ખમણેલા બટેટા (par boiled and grated potatoes)
અર્ધ બાફેલા બટાટાના ટુકડા (parboiled potato cubes)
અર્ધ ઉકાળેલી બટાટાની સળી (parboiled potato fingers)
અર્ધ ઉકાળેલી બટાટાની વેજ (parboiled potato wedges)
છોલીના ખમણેલા કાચા બટેટા (peeled and grated raw potato)
બટાટાના ટુકડા (potato cubes)
બટાટાની ફીંગર્સ (potato fingers)
બટાટાની સ્લાઇસ (potato slices)
બટાટાની વેજ (potato wedges)
સ્લાઇસ કરેલા બટાટા (sliced potatoes)

બટાટા, બટાકા, આલૂ ના ફાયદા, આરોગ્ય લાભો (benefits of potatoes, aloo, alu, batata in Gujarati)

બટાટામાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી વજન વધારશે અને મધુમેહ અને ઓબીસટીથી પીડાતા લોકો માટે સારું નથી. કુપોષિત બાળકો અને ઓછા વજનવાળા લોકોને બટાટા ખાવાની સલાહ આપે છે. તમારા માટે બટાટા શા માટે ખરાબ છે તેની સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ.


Related Links

અર્ધ બાફેલા બટાટા
બટાટાની સળી
લાલ બટાટા

Try Recipes using બટાટા ( Potatoes )


More recipes with this ingredient....

potatoes (2070 recipes), par-boiled potatoes (11 recipes), potato salli (8 recipes), potato cubes (167 recipes), sliced potatoes (41 recipes), chopped potatoes (186 recipes), grated potatoes (52 recipes), potato fingers (23 recipes), red potatoes (1 recipes), fried potato (3 recipes), boiled potato (118 recipes), Boiled and mashed potatoes (363 recipes), boiled and chopped potatoes (54 recipes), par boiled and grated potatoes (5 recipes), boiled and peeled potato slices (12 recipes), parboiled potato wedges (1 recipes), potato wedges (6 recipes), boiled potato cubes (67 recipes), boiled peeled and grated potatoes (18 recipes), parboiled potato fingers (3 recipes), peeled and grated raw potato (2 recipes), parboiled potato cubes (5 recipes), potato slices (5 recipes), Boiled and Fried Potato Cubes (1 recipes)

Categories